a társulatról|előadások-bemutatók| kapcsolat| partnerek

a madarak tanácskozása

Az előadások Ferid ed dín Attar A MADARAK TANÁCSKOZÁSA című műve alapján készülnek. A próbafolyamat közben alakul ki és improvizációkból áll össze a zenei folyam és a tánc eposz.

"A rendező ebben a társulatban nem a hagyományos rendezői attitűd szabályai szerint dolgozik. Nincs úgynevezett rendezői koncepció. Ehelyett valóságfeltáró munkát végzünk, és arra törekszünk, hogy a játék minden történése úgy valósuljon meg a színpadon, mint egy valóságosan is megtörténő esemény. Mozgásszínházi előadást hozunk létre egy misztikus, archaikus történet kapcsán, de a színpadi cselekvéseket önmagunk által, mai és saját életérzésünk és ösztöneink révén bontakozatjuk ki. Számos táncstílust és módszert igyekszünk ötvözni magas technikai szinten, de oly módon, hogy a legkevésbé sem a technikára figyelünk. Előadásunk gesztusnyelvét egyaránt meghatározza a stilizálás nélküli köznapi mozdulat és az attraktív, fergeteges tánc. Sohasem formákat rögzítünk, de sokkal inkább az indítékokat, a szándékokat és hangulatokat. Nem a gesztust, hanem azt, amit kiváltja a mozdulatot. S ennek következménye, hogy a játék próbáról próbára, előadásról előadásra mindig újjászületik.
A táncrendező a GROPIUS Színházi Műhely munkamódszere szerint korántsem koreográfusként tevékenykedik, hanem úgy viselkedik, mint a spontán kibontakozó közös és egyéni stratégiák összefogója és irányítója a művészi igénnyel fogalmazott gesztus és a nyers valóság kockázatos terepén." (Katona Imre)

 

képgaléria Paál Zsuzsanna installációi